Een passend resultaat met een Cito training in Etten-Leur

Is uw kind hooggevoelig, autistisch of dyslectisch? Heeft hij of zij ADHD, leerproblemen of faalangst? Dan bent u misschien bang dat het resultaat van de Cito toets daardoor beïnvloedt wordt en uw kind onterecht een (minder) advies krijgt dat niet past. De Cito training van Limattivo in Etten-Leur is specifiek gericht op kinderen in groep 7 of 8 die om bovenstaande redenen moeite hebben met leren. Zij hebben vaak last van onzekerheid, twijfel, faalangst en stress, en dat is niet nodig. De extra steun die ze nodig hebben, kan door de school niet gegeven worden, maar krijgen ze met dankzij deze Cito training in Etten-Leur wel. Uw kind begint dan zelfverzekerd aan deze toch zeer belangrijke toets en stroomt direct door naar de juiste richting.

Voor wie is deze Cito training?

De Cito training van deze specialist in Etten-Leur is ontwikkeld voor kinderen uit groep 7 en 8 die moeite hebben met leren. Het helpt de hersenen van de kinderen te ontwikkelen en ze beter voor te bereiden op de Cito toets zelf en wat hen daar te wachten staat. De cursus is genaamd ‘Cito in Beeld’ en ontwikkeld door Tineke Verdoes. Het doel is om uw kind te helpen de Cito toets optimaal te maken en zo een realistisch beeld te scheppen van het niveau en de beste vervolgopleiding.

Zorg voor een goede voorbereiding voor de toets

Het zou jammer zijn als uw kind door stress de Cito toets niet goed maakt en daardoor een advies krijgt dat lager is dan het zou moeten zijn. Bij de Cito training van Limattivo in Etten-Leur leren ze om begrijpend te lezen, vragen structureel en rustig door te nemen en hoe om te gaan met tijdsdruk. Faalangst, stress en twijfel worden verminderd en daar komt zelfvertrouwen voor in de plaats. Dat is niet alleen fijn voor de toets, maar ook voor het dagelijks leven.

https://limattivo-inhetbrein.nl/