Supportede.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement in strijd tegen werkloosheid

Ontslag hoeft geen werkloosheid te betekenen. Bij het zoeken naar een baan kunnen outplacementbureaus immers nuttig werk verrichten. Bedrijven die willen afslanken of reorganiseren, kunnen een outplacementbureau inhuren om een nieuwe werkkring voor de boventallige werknemers te vinden. Bedrijf én werknemer wordt daarmee de vervelende gang naar UWV of de rechter bespaard.

Zo wist het Haagse Outplacementbureau Werkcontact afgelopen jaar alle werknemers van een logistiek bedrijf dat een magazijn sloot weer aan het werk te helpen. Het bureau wist de medewerkers vooral te herplaatsen in vacatures die niet in kranten waren geplaatst.

Outplacement is een nieuw fenomeen

Outplacement is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland; vandaar dat er ook nog geen goede Nederlandse naam voor is gevonden. De eerste outplacementbureaus in Nederland werden pas eind jaren 80 en begin jaren 90 opgericht. Outplacement, letterlijk, te vertalen met het plaatsen van mensen buiten het bedrijf, is overgewaaid uit de Verenigde Staten en Engeland. Deze bureaus zijn gespecialiseerd in het’ zoeken naar een nieuwe werkkring voor werknemers, nog voordat, zij. zijn ontslagen. Outplacement-adviseurs zien zichzelf liever als deskundigen in loopbaanplanning dan als hulpmiddel voor bedrijven om gemakkelijker werknemers te ontslaan. In Nederland richten outplacementbureaus zij zich vooral op het midden- en hoger personeel. Outplacementbureaus zijn gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van werknemers nadat hen de wacht is aangezegd, maar voordat zij officieel zijn ontslagen. In eerste instantie fungeren zij praatpaal voor de mensen die na jarenlange trouw dienst verbijsterd zijn over hun ontslag. Er worden adviezen gegeven bij financiële problemen en er wordt zo spoedig mogelijk naar een nieuwe werkkring gezocht. Er wordt op basis van opleiding, kwaliteiten en zwakheden een ‘plaatje’ van de kandidaat gemaakt. Hij wordt getraind in het schrijven van sollicitatiebrieven en curricula vitae en krijgt enig inzicht in de werking van de arbeidsmarkt. Ondertussen zijn consulenten van het outplacementbureau op zoek naar vacatures. Bij het schrijven van de sollicitatiebrief wordt de werknemer geholpen door adviseurs van het outplacementbureau. Mislukt de eerste poging, dan gaat het outplacementbureau andermaal op zoek naar vacatures totdat de kandidaat zijn plaats heeft gevonden. Er wordt veelal werk gezocht in het verlengde van de werkervaring, maar ook geheel nieuwe functies komen voor.

De kosten van outplacement

De keerzijde van de medaille zijn wellicht de kosten van outplacement, maar ook dat valt mee. Outplacement is door de grote concurrentie tussen de verschillende outplacementbureaus de laatste jaren juist goedkoper geworden. Een outplacementtraject is al vanaf 3.000 Euro in te kopen. Vroeger begonnen de bedragen bij zo’n 5.000 Euro per traject.

https://www.outplacementverzekering.nl

Gerelateerde artikelen

Ontluchting bij rioolstank op specialistische wijze laten verzorgen

Logistiek expediteur te Rotterdam

Nieuwe verdienmodellen dankzij API platform